Sejarah Singkat Imam Malik

Kategori: Liputan Religi | Dibaca: 7105 | Anda Delicious Suka.?

forpiko.com Sabtu, 25 Agustus 2012

Dalam sebuah kunjungan ke kota Madinah, Khalifah Bani Abbasiyyah, Harun Al Rasyid (penguasa saat itu), tertarik mengikuti ceramah al muwatta" (himpunan hadits) yang diadakan Imam Malik. Untuk hal ini, khalifah mengutus orang memanggil Imam. Namun Imam Malik memberikan nasihat kepada Khalifah Harun, ""Rasyid, leluhur Anda selalu melindungi pelajaran hadits. Mereka amat menghormatinya. Bila sebagai khalifah Anda tidak menghormatinya, tak seorang pun akan menaruh hormat lagi. Manusia yang mencari ilmu, sementara ilmu tidak akan mencari manusia.""

Sedianya, khalifah ingin agar para jamaah meninggalkan ruangan tempat ceramah itu diadakan. Namun, permintaan itu tak dikabulkan Imam Malik. "Saya tidak dapat mengorbankan kepentingan umum hanya untuk kepentingan seorang pribadi."Sang khalifah pun akhirnya mengikuti ceramah bersama dua putranya dan duduk berdampingan dengan rakyat kecil.

Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M dan wafat tahun 796 M. Berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal.

Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadits terpandang di Madinah. Karenanya, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya.

Kendati demikian, dalam mencari ilmu Imam Malik rela mengorbankan apa saja. Menurut satu riwayat, sang imam sampai harus menjual tiang rumahnya hanya untuk membayar biaya pendidikannya. Menurutnya, tak layak seorang yang mencapai derajat intelektual tertinggi sebelum berhasil mengatasi kemiskinan. Kemiskinan, katanya, adalah ujian hakiki seorang manusia.

Karena keluarganya ulama ahli hadits, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadits kepada ayah dan paman-pamannya. Kendati demikian, ia pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi" bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab az Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said al Anshari, dan Muhammad bin Munkadir. Gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz, tabi"in ahli hadits, fikih, fatwa dan ilmu berdebat; juga Imam Jafar Shadiq dan Rabi Rayi.

Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Hadi Harun, dan Al Ma"mun, pernah jadi murid Imam Malik. Ulama besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi"i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang.

Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman, dan rasa hormat murid kepada gurunya. Prinsip ini dijunjung tinggi olehnya sehingga tak segan-segan ia menegur keras murid-muridnya yang melanggar prinsip tersebut. Pernah suatu kali Khalifah Mansur membahas sebuah hadits dengan nada agak keras. Sang imam marah dan berkata, ""Jangan melengking bila sedang membahas hadits Nabi.""

Ketegasan sikap Imam Malik bukan sekali saja. Berulangkali, manakala dihadapkan pada keinginan penguasa yang tak sejalan dengan aqidah Islamiyah, Imam Malik menentang tanpa takut risiko yang dihadapinya. Salah satunya dengan Ja"far, gubernur Madinah. Suatu ketika, gubernur yang masih keponakan Khalifah Abbasiyah, Al Mansur, meminta seluruh penduduk Madinah melakukan bai"at (janji setia) kepada khalifah. Namun, Imam Malik yang saat itu baru berusia 25 tahun merasa tak mungkin penduduk Madinah melakukan bai"at kepada khalifah yang mereka tak sukai.

Ia pun mengingatkan gubernur tentang tak berlakunya bai"at tanpa keikhlasan seperti tidak sahnya perceraian paksa. Ja"far meminta Imam Malik tak menyebarluaskan pandangannya tersebut, tapi ditolaknya. Gubernur Ja"far merasa terhina sekali. Ia pun memerintahkan pengawalnya menghukum dera Imam Malik sebanyak 70 kali. Dalam kondisi berlumuran darah, sang imam diarak keliling Madinah dengan untanya. Dengan hal itu, Ja"far seakan mengingatkan orang banyak, ulama yang mereka hormati tak dapat menghalangi kehendak sang penguasa.

Namun, ternyata Khalifah Mansur tidak berkenan dengan kelakuan keponakannya itu. Mendengar kabar penyiksaan itu, khalifah segera mengirim utusan untuk menghukum keponakannya dan memerintahkan untuk meminta maaf kepada sang imam. Untuk menebus kesalahan itu, khalifah meminta Imam Malik bermukim di ibukota Baghdad dan menjadi salah seorang penasihatnya. Khalifah mengirimkan uang 3.000 dinar untuk keperluan perjalanan sang imam. Namun, undangan itu pun ditolaknya. Imam Malik lebih suka tidak meninggalkan kota Madinah. Hingga akhir hayatnya, ia tak pernah pergi keluar Madinah kecuali untuk berhaji.

Pengendalian diri dan kesabaran Imam Malik membuat ia ternama di seantero dunia Islam. Pernah semua orang panik lari ketika segerombolan Kharijis bersenjatakan pedang memasuki masjid Kuffah. Tetapi, Imam Malik yang sedang shalat tanpa cemas tidak beranjak dari tempatnya. Mencium tangan khalifah apabila menghadap di baliurang sudah menjadi adat kebiasaan, namun Imam Malik tidak pernah tunduk pada penghinaan seperti itu. Sebaliknya, ia sangat hormat pada para cendekiawan, sehingga pernah ia menawarkan tempat duduknya sendiri kepada Imam Abu Hanifah yang mengunjunginya.

 


Dari Al Muwatta" Hingga Madzhab Maliki

Al Muwatta" adalah kitab fikih berdasarkan himpunan hadits-hadits pilihan. Santri mana yang tak kenal kitab yang satu ini. Ia menjadi rujukan penting, khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadits dan fatwa sahabat.

Menurut beberapa riwayat, sesungguhnya Al Muwatta" tak akan lahir bila Imam Malik tidak "dipaksa" Khalifah Mansur. Setelah penolakan untuk ke Baghdad, Khalifah Al Mansur meminta Imam Malik mengumpulkan hadits dan membukukannya. Awalnya, Imam Malik enggan melakukan itu. Namun, karena dipandang tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah Al Muwatta". Ditulis di masa Al Mansur (754-775 M) dan baru selesai di masa Al Mahdi (775-785 M).

Dunia Islam mengakui Al Muwatta" sebagai karya pilihan yang tak ada duanya. Menurut Syah Walilullah, kitab ini merupakan himpunan hadits paling shahih dan terpilih. Imam Malik memang menekankan betul terujinya para perawi. Semula, kitab ini memuat 10 ribu hadits. Namun, lewat penelitian ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadits. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dengan 16 edisi yang berlainan. Selain Al Muwatta", Imam Malik juga menyusun kitab Al Mudawwanah al Kubra, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan.

Imam Malik tak hanya meninggalkan warisan buku. Ia juga mewariskan mazhab fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Selain fatwa-fatwa Imam Malik dan Al Muwatta", kitab-kitab seperti Al Mudawwanah al Kubra, Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid (karya Ibnu Rusyd), Matan ar Risalah fi al Fiqh al Maliki (karya Abu Muhammad Abdullah bin Zaid), Asl al Madarik Syarh Irsyad al Masalik fi Fiqh al Imam Malik (karya Shihabuddin al Baghdadi), dan Bulgah as Salik li Aqrab al Masalik (karya Syeikh Ahmad as Sawi), menjadi rujukan utama mazhab Maliki.

Di samping sangat konsisten memegang teguh hadits, mazhab ini juga dikenal amat mengedepankan aspek kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Secara berurutan, sumber hukum yang dikembangkan dalam Mazhab Maliki adalah Al-Qur"an, Sunnah Rasulullah SAW, amalan sahabat, tradisi masyarakat Madinah (amal ahli al Madinah), qiyas (analogi), dan al maslahah al mursalah (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

Mazhab Maliki pernah menjadi mazhab resmi di Mekah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia (kini Spanyol), Marokko, dan Sudan. Kecuali di tiga negara yang disebut terakhir, jumlah pengikut mazhab Maliki kini menyusut. Mayoritas penduduk Mekah dan Madinah saat ini mengikuti Mazhab Hanbali. Di Iran dan Mesir, jumlah pengikut Mazhab Maliki juga tidak banyak. Hanya Marokko saat ini satu-satunya negara yang secara resmi menganut Mazhab Maliki.

 

**(Forpiko.Com)**

Post by: Ridho   |   © 23:58:27 WIB

Baca Juga Berita Ini:
 • Chocolate Jalapeno Cake Recipe
 • Kian Banyak Warga Alamai Gangguan Kejiwaan
 • Ketupat - Tipat - Katupek
 • Mari Selamatkan Anak-anak dari Tayangan TV yang Tak Mendidik!
 • Tradisi Lebaran Makin Berwajah PERAYAAN
 • Spiritualitas Optimalkan Kesehatan Anda
 • Cokelat Hitam Turunkan Tekanan Darah
 • Apakah Kesuksesan Selalu Berkorelasi Dengan Uang ?
 • Astaghfirullah, Muslim Rohingya Dilarang Shalat Idul Fitri
 • Diklaim Keturunan Raja, Pacar Syahrini Ternyata Sales
 • APA ITU JAVA
 • Liverpool ucapkan selamat Hari Kemerdekaan RI
 • Alasan Mistis Bung Karno Pilih 17 Agustus Sebagai Hari Kemerdekaan
 • Ustad Komersil Enggan Berceramah Kalau Bayaran Kurang
 • Lebaran, Harga Daging Naik Empat Kali Lipat
 • Idul Fitri, Tahanan KPK Shalat Ied di Luar Rutan KPK
 • Mobil Fuel Cell Toyota dipasarkan 2015
 • GANGGUAN USAHA Jumlah kasus cenderung meningkat
 • PONSEL PINTAR ZTE Skate non paket mulai dijual di Indonesia
 • PONSEL PINTAR: ZTE Skate non-paket mulai dijual di Indonesia
 • Kasus Rohingnya Bukti Barat tak Adil pada Islam
 • Engkau yang muda dan tak sabar menunggu keberhasilanmu
 • BMW C Evolution, Siap Diproduksi Massal
 • Tiga Masalah Terbesar di Bank Syariah
 • UPS di Duren Tiga Terbakar, Beberapa Situs Web Tak Dapat Diakses
 • Jenis Virus Komputer dan Cara Menanggulanginya
 • Keutamaan Puasa Sunnah 6 Hari di Bulan Syawwal
 • Masuk Subuh Dalam Keadaan Junub
 • Tanda-Tanda Malam Lailatul Qadar dan Ciri Orang yang Mendapatkannya
 • Regina Mulai Rajin Nyalon & Pakai Make-Up
 • Ingin Tahu Kondisi Jantung Anda? Ikuti Tes Ini
 • Diah Permatasari Lolos ke Olimpiade London
 • Seberapa Jorok Restoran Cepat Saji?
 • Uniknya Pasar Tomohon di Minahasa
 • Lulusan SD Jadi Pengusaha, Sarjana Jadi Karyawan
 • Wamen ESDM : Ide Oplos Premium-Pertamax Tidak Perlu Payung Hukum
 • Otak Awet Muda Akibat Sering Membaca dan Menulis
 • Heboh, Limbah Potongan Uang di Bali
 • Ekonom: Pemerintah Diminta Intervensi Kasus Danamon-Temasek
 • Ada 47 Lokalisasi dan 7.127 WTS di Jatim
 • Demi Sperma Wanita di Zimbabwe Perkosa Para Pria
 • Pedas di Mulut Biasanya Sehat di Jantung
 • Tanda-tanda Manusia akan Meninggal Seminggu Lagi!
 • Harga BBM di Papua Mencapai Rp70.000
 • Sederet Makanan Berpotensi Menyimpan Racun
 • Ayo Sukseskan Earth Hour 2012
 • Car Free Day Sidoarjo Meriah
 • Harga BBM Naik, Muhammadiyah Gugat UU Migas ke MK
 • Gubernur Jatim Tolak Buah Impor
 • Mengurangi Konsumsi Nasi Putih itu Sehat
 • Badai Tropis di Australia Jadi Pemicu Angin Kencang di Surabaya
 • 2013, Biaya Operasional SMA/SMK Ditanggung Pemerintah
 • Alasan Kenapa Kesepian Bikin Orang Cepat Mati
 • Pemiskinan Jadi Pilihan Hukuman bagi Koruptor
 • Paus Ingin Ungkap Rahasia Injil Kuno Berusia 1500 Tahun
 • Pelatih Qatar: Usut Laga Timnas Indonesia vs Bahrain
 • Jangan Abaikan Kuantitas Pertemuan dengan Pasangan
 • Pemerintah Bisa Bikin Rumah Seharga Rp 25 Juta
 • Pengguna Facebook Makin Tak Bersahabat
 • Soal Insiden Al-quran Dibakar, Afghanistan Minta AS Bekerja Sama
 • TNP2K Menerima PPLS 2011 BPS sebagai Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial
 • 7 Manfaat Buah Blackberry Untuk Kesehatan
 • Sel Tenaga Surya: Tahan Lama dan Ramah Lingkungan
 • Astaga! Janin Bayi Dimakan Anjing
 • Subhanallah..Janin pun Bersujud Ketika Dibacakan Qur'an
 • Pembunuhan Berantai, Polisi Cek Kejiwaan Mujiono
 • Jika Bandel, FPI Akan Dibekukan
 • Atlet Anggar Rizky Hafiz Ikut Seleksi Olimpiade
 • Sleep Paralysis, Penyakit Ketindihan Saat Tidur
 • Makan Ikan Hiu, Walikota Diserbu Kicauan Protes
 • Kisah Pembobol Server Telkomsel: Rusak Komputer Ayah (3)
 • Naikkan Honor Penyuluh Agama Sesuai UMR
 • RUSUH SEPAKBOLA MESIR: Suporter Serbu Lapangan, 74 Tewas, 1.000 Cedera
 • Ruben Onsu Berharap Uang Ade Namnung Dikembalikan
 • Apa itu Obesitas?
 • Ada Jejak Kaki Raksasa Misterius di Ciamis
 • ARSITEK BANGUNAN TERCANGGIH DI DUNIA
 • Enam Badai Matahari Terbesar Dalam Sejarah
 • Xenia Maut, Afriyani, dan Narkoba
 • Cara Memperbaiki Hardisk Bad Sector
 • Banjir di Lamongan Meluas
 • Tanah Ambles di Lasem Bozem Morokrembangan Tanggung Jawab BBWS
 • Presiden puji siswa SMK perakit mobil Kiat Esemka
 • Siapa Insinyur Jembatan Selat Sunda
 • Supir Tewas Dikeroyok Suporter Beratribut Bonek
 • Teripang adalah makanan dan komoditi laut yang sangat bermanfaat
 • Wagub Jatim Gus Ipul Usir Pemimpin Syiah Keluar dari Sampang - Madura
 • Polisi Pelototi Rekaman CCTV Sepanjang Jalan Kertajaya
 • Penyalahgunaan Teknologi, Bagaimana Cara Mengatasinya?
 • Gelombang Baru di Dunia Startup Lokal Indonesia
 • APAPUN ALASANYA, MENAHAN IJAZAH SISWA TIDAK TEPAT
 • 5 HAL UNTUK ORANGTUA MEMBANTU REMAJA MENGGUNAKAN INTERNET


 • Komentar Anda Tentang Berita diatas :  § forpiko.com Alat Musik Tradisional Indonesia, Kenali dan Patenkan sebelum dicuri orang

  Forpiko.Com - dreamindonesia.wordpress.com - Siapa yang pernah tahu berapa jumlah pasti alat musik tradisional Indonesia.  Sungguh sebuah kekayaan intelektual milik budaya Indonesia yang tak ternilai harganya.  Namun dilain pihak banyak pula yang tidak mengetahui bahkan sama sekali belum pernah  forpiko.com Hari Ini, 14 Medali Emas Silat PON Diperebutkan

  Forpiko.Com - TEMPO.CO, Pekanbaru - Panitia pertandingan cabang pencak silat mengelar pertandingan sebanyak 14 kelas putra dan putri pada babak final PON XVIII 2012 di Sport Center Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, Selasa."Ini merupakan hari terakhir, maka ada 14 kelas yang dipertandingkan babak  forpiko.com SMKN 1 Bendo Magetan Buat Moko - Mobil Toko

  Forpiko.Com - Peneliti JPIP, Zia Ul Haq, saat meninjau bengkel kerja SMKN 1 Bendo Magetan tempat pembuatan 'mobil toko' (Moko)  hasil kerja sama antara SMKN 1 Bendo dengan PT INKA Madiun (Selasa, 24 April 2012). Dalam kerja sama tersebut SMKN 1 Bendo berperan dalam pembuatan box belakang, dashboard,  §   

  forpiko.com

  Mitos Kucing Odd

  Forpiko.Com - Apakah Anda pernah melihat atau justru saat ini sedang memelihara seekor kucing odd eye? Kucing odd eye memang menarik dan termasuk langka. Ciri khas..

  forpiko.com

  Microsoft Caplok

  Forpiko.Com - Jakarta - Microsoft menyepakati pembelian jejaring sosial LinkedIn dengan mahar USD 26,2 miliar atau di kisaran Rp 349 triliun. Dikutip detikINET..  § PAST NEWS


  forpiko.com

  BMW luncurkan seri 3 terbaru hasil rakitan Indonesia

  Forpiko.Com - Jakarta (ANTARA News) - BMW Group Indonesia hari ini meluncurkan BMW Seri 3 generasi keenam hasil perakitannya di Indonesia.Model-model yang dirakit ...  forpiko.com

  Sebelas atlet anggar Sumsel pilih pindah ke Jatim

  Forpiko.Com - Palembang (ANTARA Sumsel) - Sebelas orang atlet anggar Sumatera Selatan memilih pindah ke Jawa Timur, menyusul diserahkannya surat tembusan ...  INFO VIA VIDEO

  Tragedi Moralitas di China

  Artikel dan Motivasi

  forpiko.com

  Inspirasi - Ketika Bob

  Forpiko.Com - Ini merupakan kisah nyata yang dialami Bob Sadino yang dikira tukang sampah oleh seorang wanita yang sedang duduk-duduk di taman pribadi yang..

  Liputan Bisnis

  forpiko.com

  Tidak Suka Bekerja

  Forpiko.Com - Jakarta – Mungkin, bagi sebagian besar orang banyak, bekerja di perusahaan besar seperti Apple adalah sebuah keberuntungan. Namun, tidak..
  ::::: Sekilas Informasi :::::

  Judul album musik terpanjang yang pernah dirilis adalah album Soulwax yang dirilis 22 Oktober 2007, berjudul “Most of the remixes we’ve made for other people over the years except for the one for Einstürzende Neubauten because we lost it and a few we didn’t think sounded good enough or just didn’t fit in length-wise, but including some that are hard to find because either people forgot about them or simply because they haven’t been released yet, a few we really love, one we think is just ok, some we did for free, some we did for money, some for ourselves without permission and some for friends as swaps but never on time and always at our studio in Ghent.”
  ** (Forpiko.Com) **  Surat Al-Qur´an  Prakiraan Cuaca  BBC Indonesia   
  <>

  Liputan Otomotif

  forpiko.com

  Tips Menangani Mobil

  Forpiko.Com - Ketika sedang dalam perjalanan, bisa saja Anda menemui masalah dengan tiba-tiba mobil mogok. Apalagi jika memang sedikit jauh dari bengkel, Anda..

  Teknologi dan Sain

  forpiko.com

  Microsoft Caplok

  Forpiko.Com - Jakarta - Microsoft menyepakati pembelian jejaring sosial LinkedIn dengan mahar USD 26,2 miliar atau di kisaran Rp 349 triliun. Dikutip detikINET..

  Humoria GUYONAN

  forpiko.com

  Video Duet Dangdut

  Forpiko.Com - Tidak percaya? Tekan "Play" lalu marilah tertawa bersama.Anda yang tegang dengan kondisi sehar-hari wajib menonton video ini. Isinya berupa..

  Ikuti Link Terkait Forpiko.Com

  Selaras Follow with Delicious Forpiko.Com Facebook ForpikoNews RSS DOWNLOAD GRATISS

  Baca Juga:
  Video Polantas-Bule "Damai" Beredar di
  1 Oktober, Google Drive Stop Dukung Office
  5 Kebiasaan sehari-hari yang menghancurkan
  GOR MASTRIP, PROBOLINGGO. JAWA
  Alat Musik Tradisional Indonesia, Kenali dan
  7 Penyebab Mutu Pendidikan di Indonesia Rendah
  Pelatih Anggar Mundur dari Pelatih

  CLOSE